Aktualności

NASZ PROFIL NA FB :)

Regulamin

I. ORGANIZATORZY I SPONSORZY 

  1. Organizatorem akcji promocyjnej, zwanego dalej "Rozdawajką" jest wydawnictwo Marruda, z siedzibą przy ul. Granicznej 17/13, 26-600 Radom

 2. Sponsorem Rozdawajki jest wydawnictwo Marruda, z siedzibą przy ul. Granicznej 17/13, 26-600 Radom

II. NAGRODY

  1. Nagrodą jest książka Marii Gorzechowskiej "O Szczurku-Krokodylku" (100 egzemplarzy).

 2. Fundatorem nagrody jest wydawnictwo Marruda.

III. ZASADY AKCJI

  1. Rozdawajka zostanie ogłoszona przez Organizatora na stronie internetowej www.marruda.plhttps://www.facebook.com/wydaw...

2. Aby wziąć udział w Rozdawajce należy polubić profil Marrudy, udostępnić na swoim profilu FB informację o Akcji , oraz wysłać e-mail do wydawnictwa z uzasadnieniem propozycji i wytypowaną biblioteką, której zostanie przekazana nagroda książkowa.

3. Uczestnik ma prawo zaprosić w komentarzach wielu znajomych.

4. Wydawnictwo wybierze za pośrednictwem Jury 100 bibliotek spośród nadesłanych propozycji mailowych.

5. Wyniki Rozdawajki zostaną ogłoszone do 01.10.2018 r. do godziny 23:59 na stronie organizatora Rozdawajki (www.marruda.pl) i  profilu Facebook (https://www.facebook.com/wydaw...

6. Zwycięzcy Rozdawajki zgadzają się na udostępnienie swoich danych osobowych na powyższych platformach, w celu finalizacji akcji.

7. Uczestnicy Rozdawajki zgadzają się na otrzymywanie informacji o ofercie wydawnictwa Marruda drogą mailową.

IV. CZAS TRWANIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Rozdawajka odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 13 września 2018 do 1 października 2018 do godz. 23:59, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

2. Rozdawajka przeznaczona jest dla osób zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.

3. W Rozdawajce nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele wydawnictwa, osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Rozdawajki oraz członkowie najbliższej rodziny organizatora  (tj. małżonek, dzieci, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

4. Do Rozdawajki nie zostaną dopuszczone zgłoszenia, które:

a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce,

b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich,

c) nie zawieraj spełnionych warunków wymienionych w punkcie III

d) naruszają inne postanowienia zawarte w regulaminie akcji.

5. Uczestnicy Rozdawajki zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem akcji. Udział w akcji, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Rozdawajki.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zgłoszenia, które nie dotarły w wymaganym czasie z przyczyn od niego niezależnych,

b) podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

Powodzenia! Wasza Marruda


KONKURS WIOSENNY BOCIANA BARTKA

Regulamin

I. ORGANIZATORZY I SPONSORZY  1. Organizatorem tego konkursu, zwanego dalej "Konkursem wiosennym" jest wydawnictwo Marruda, z siedzibą przy ul. Granicznej 17/13, 26-600 Radom

2. Sponsorem Konkursu wiosennego  jest wydawnictwo Marruda, z siedzibą przy ul. Granicznej 17/13, 26-600 Radom

II. NAGRODY

1. Nagrodą jest komplet książek Przygody Robaka Lolka.

2. Fundatorem nagrody jest wydawnictwo Marruda.

III. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs Wiosenny ogłoszony zostanie przez Organizatora na stronie internetowej www.marruda.plhttps://www.facebook.com/wydaw...

2. Aby wziąć udział w Konkursie Wiosennym należy polubić profil Marrudy, udostępnić na swoim profilu FB informację o Konkursie Wiosennym , oraz w komentarzu pod zdjęciem zaprosić do zabawy przyjaciół.

3. Masz prawo zaprosić w komentarzach wielu znajomych.

4. Wydawnictwo wybierze drogą losową zwycięzcę spośród ujawnionych uczestników w komentarzach.


5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 22.03.2018 r. do godziny 23:59 na stronie organizatora Konkursu Wiosennego (www.marruda.pl) i  profilu Facebook (https://www.facebook.com/wydaw...

6. Zwycięzca Konkursu Wiosennego zgadza się na udostępnienie swoich danych osobowych na powyższych platformach, w celu finalizacji Konkursu Wiosennego.

7. Uczestnicy Konkursu Wiosennego zgadzają się na otrzymywanie informacji o ofercie wydawnictwa Marruda drogą mailową.

IV. CZAS TRWANIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs Wiosenny odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 09 marca 2018 do 21 marca 2018 do godz. 23:59, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

2. Konkurs Wiosenny przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.

3. W Konkursie Wiosennym nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele partnera, osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu Wiosennego oraz członkowie najbliższej rodziny organizatora i partnera/sponsora (tj. małżonek, dzieci, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

4. Do Konkursu Wiosennego nie zostaną dopuszczone zgłoszenia, które:

a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce,

b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich,

c) nie zawieraj spełnionych warunków wymienionych w punkcie III

d) naruszają inne postanowienia zawarte w regulaminie Konkursu Wiosennego.

5. Uczestnicy Konkursu Wiosennego zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu Wiosennego. Udział w konkursie, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu Wiosennego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zgłoszenia, które nie dotarły w wymaganym czasie z przyczyn od niego niezależnych,

b) podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

Powodzenia! Wasza MarrudaKONKURS JESIENNY

Regulamin

I. ORGANIZATORZY I SPONSORZY 
1. Organizatorem tego konkursu, zwanego dalej "Konkursem dla mamy" jest wydawnictwo Marruda, z siedzibą przy ul. Granicznej 17/13, 26-600 Radom

2. Sponsorem Konkursu dla mamy  jest wydawnictwo Marruda, z siedzibą przy ul. Granicznej 17/13, 26-600 Radom

II. NAGRODY
1. Nagrodą jest poduszka dekoracyjna w kształcie bohatera książek - robaka Lolka.

2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat.

3. Fundatorem nagrody jest wydawnictwo Marruda.

III. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs dla mamy ogłoszony zostanie przez Organizatora na stronie internetowej www.marruda.pl i oraz na profilu https://www.facebook.com/wydaw...

2. Aby wziąć udział w Konkursie Jesiennym należy polubić profil Marrudy, udostępnić na swoim profilu FB informację o Konkursie Jesiennym , oraz w komentarzu pod zdjęciem zaprosić do zabawy przyjaciół.

3. Masz prawo zaprosić w komentarzach wielu znajomych.

4. Wydawnictwo wybierze drogą losową zwycięzcę spośród ujawnionych uczestników w komentarzach.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 6.11.2017 r. do godziny 23:59 na stronie organizatora Konkursu Jesiennego (www.marruda.pl) i  profilu Facebook (https://www.facebook.com/wydaw... ). Prosimy o sprawdzanie wyników.

6. Zwycięzca Konkursu Jesiennego zgadza się na udostępnienie swoich danych osobowych na powyższych platformach, w celu finalizacji Konkursu dla mamy.

7. Uczestnicy Konkursu Jesiennego zgadzają się na otrzymywanie informacji o ofercie wydawnictwa Marruda drogą mailową.

IV. CZAS TRWANIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs Jesiennyodbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 30 październik 2017 do 6 listopad 2017 do godz. 09:00, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

2. Konkurs Jesienny przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.

3. W Konkursie Jesiennym nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele partnera, osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu Jesiennego oraz członkowie najbliższej rodziny organizatora i partnera/sponsora (tj. małżonek, dzieci, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

4. Do Konkursu dla mamy nie zostaną dopuszczone zgłoszenia, które:

a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce,

b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich,

c) nie zawieraj spełnionych warunków wymienionych w punkcie III

d) naruszają inne postanowienia zawarte w regulaminie Konkursu Jesiennego.

5. Uczestnicy Konkursu Jesiennego zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu Jesiennego. Udział w konkursie, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu Jesiennego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zgłoszenia, które nie dotarły w wymaganym czasie z przyczyn od niego niezależnych,

b) podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.Powodzenia!
Wasza Marruda


Marruda na okładce!

Nasze "cover girls" mama Ania i mała Zosia opowiadają, jak doszło do powstania wydawnictwa:

http://plus.echodnia.eu/radoms...

http://plus.echodnia.eu/radoms...

KONKURS z okazji Dnia Matki 26.05.2017 r.

Regulamin

I. ORGANIZATORZY I SPONSORZY 
1. Organizatorem tego konkursu, zwanego dalej "Konkursem dla mamy" jest wydawnictwo Marruda, z siedzibą przy ul. Granicznej 17/13, 26-600 Radom

2. Sponsorem Konkursu dla mamy  jest wydawnictwo Marruda, z siedzibą przy ul. Granicznej 17/13, 26-600 Radom

II. NAGRODY
1. Nagrodą jest książka Anny Litwinek, "Czarownica", z dedykowanym autografem autorki.

2. Fundatorem nagrody jest wydawnictwo Marruda.

III. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs dla mamy ogłoszony zostanie przez Organizatora na stronie internetowej www.marruda.pl i oraz na profilu https://www.facebook.com/wydaw...

2. Aby wziąć udział w Konkursie dla mamy należy udostępnić na swoim profilu FB informację o Konkursie dla mamy , oraz przesłać na adres marruda@marruda.pl odpowiedź na pytanie: "Dlaczego książka jest zawsze najlepszym prezentem?", wraz z danymi  kontaktowymi i linkiem do profilu na FB.

3. Masz prawo do wysłania tylko jednego zgłoszenia!

4. Wydawnictwo wybierze najciekawszą odpowiedź, której autor otrzyma nagrodę.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 25.09.2016r. do godziny 23:59 na stronie organizatora Konkursu dla mamy (www.marruda.pl) i  profilu Facebook (https://www.facebook.com/wydaw... ) oraz przesłane mailem do zwycięzcy Konkursu dla mamy.

6. Zwycięzca Konkursu dla mamy zgadza się na udostępnienie swoich danych osobowych i przesłanej odpowiedzi konkursowej na powyższych platformach, w celu finalizacji Konkursu dla mamy.

7. Uczestnicy Konkursu dla mamy zgadzają się na otrzymywanie informacji o ofercie wydawnictwa Marruda drogą mailową.

IV. CZAS TRWANIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs dla mamy odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 21 maja 2017 do 25 maja 2017 do godz. 09:00, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

2. Konkurs dla mamy przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.

3. W Konkursie dla mamy nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele partnera, osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu dla mamy oraz członkowie najbliższej rodziny organizatora i partnera/sponsora (tj. małżonek, dzieci, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

4. Do Konkursu dla mamy nie zostaną dopuszczone zgłoszenia, które:

a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce,

b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich,

c) nie zawieraj spełnionych warunków wymienionych w punkcie III

d) naruszają inne postanowienia zawarte w regulaminie Konkursu dla mamy.

5. Uczestnicy Konkursu dla mamy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu dla mamy. Udział w konkursie, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu dla mamy.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zgłoszenia, które nie dotarły w wymaganym czasie z przyczyn od niego niezależnych,

b) podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.Powodzenia!
Wasza Marruda

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów
< /body>